Nhãn Sticker

14/10/2021

SIICKER HAY NHÃN DÁN DECAL LÀ GÌ

Nếu hiểu theo tiếng Việt, nó có nghĩa là nhãn dán, là ấn phẩm hình ảnh được in trên giấy, nhựa hoặc các vật liệu khác. Người ta thường sử dụng sticker để trang trí hoặc quảng cáo. Nhờ tính linh hoạt của mình mà sticker có thể truyền tải
[...]

Xem thêm